Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

SDH Sovětice » JSDH Sovětice

Slavnostní předání cisterny JSDH

Do roka od podání žádosti proběhlo slavnostní předání velkoobjemové cisterny. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo se podílel na této akci. Staré gardě, ženám hasičkám za pomoc i všem hasičům za připravu a také za napečení sladkostí. Monice Juklíčkové za krasně nazdobené auto. I děvčatům v uniformách, kterým musela být hrozná zima. :) Díky také Petrovi Blažekovi za natáčení. Andymu Seidlovi, Pavlu Půtovi, Mirkovi Vaňurovi, za křest "Rozárky". Ivaně Duškové za výbornou polévku a přípravu prezentace, stejně tak Mirce Kdoulové. Denise Erbsové, Markétě Hlavaté za pomoc při občerstvení. A všem na fotkách za účast a milá slova směrem k našemu sboru. Děkuji přátelé za sebe i Pavla Šubrta, za ocenění, které nám bylo uděleno. Díky, díky, díky :)

Napsali o nás: www.pozary.cz/clanek/156252-scania-v-soveticich-na-kralovehradecku-je-rozarka-jmeno-ji-dala-nejznamejsi-ceska-pohadkova-sova/

© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice