Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Aktuality

Důležitá informace

Vážení občané, jedno malé upozornění pro všechny. Od 1.7.2016 platí pro všechny z nás povinnost zveřejňovat záměry obce smluvně zřídit právo stavby – např. vodovodní přípojka. Co to znamená z praxe – přijde občan, že si chce zřídit vodovodní přípojku, která povede přes pozemek obce. Obec musí zveřejnit (elektronicky, fyzicky na úřední desce) na 15 dní záměr + identifikaci konkrétního pozemku (mapa se zákresem kudy to povede), pak se občan k záměru musí přihlásit, toto musí schválit zastupitelstvo a pak teprve může „kopat“ a následně obec s ním zřídit smlouvu o věcném břemenu…..
© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice