Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Kotlíková dotace

Kotlíková dotace - dokumenty k žádosti

Druhá výzva kotlíkové dotace začíná 12.9.2016 v 8:00  a končí 30.9.2016 nebo při vyčerpání peněz. Alokace je 96 000 000.-

Více na: www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/uredni-deska/ostatni/2-vyzva-Kotlikove-dotace.pdf

K žádosti na kotlíkovou dotaci je třeba.

1. Prohlášení vlatníka

2. Prohlášení spoluvlastíků (pokud jsou zapsány na katastru)

3. Fotodokumentace Stavajícího kotle (viz. příloha)

4. Potvrzení energetického specialisty (Mikroopatření)

5. Elektronická žádost na portálu po zaregistrování: dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/Core/Pages/UserEditPage.aspx 

Jestlíže bude za Vás žádost podávat jiná osoba či firma je třeba PLNÁ MOC

Energetický specialista :   www.mpo-enex.cz/experti/

Pověřené osoby k uvedení do provozu: www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/kotlikove-dotace/aktuality/vyjadreni-odboru-ochrany-ovzdusi-mzp-k-povinnosti-provadet-instalace-vybranych-zarizeni--85895/

Fotografie:
© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice