Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Fotogalerie

Adventní neděle

Dnes proběhlo rozsvícení vánočních stromů a betlému. Touto cestou bych chtěl poděkovat za výrobu postav betlémů Hance Hlavaté, Janě Kolovratníkové, Evě Krátké a za výrobu zvířátek Ivaně Duškové. Dále všem ženám, které upekly něco na zub a pánům za dva obětavé víkendy. Za vším jsou desítky hodnin práce a já musím touto cestou poděkovat za pomoc při úklidu i kamarádům ze Sadové, jelikož nás mnoho nezbylo. Děkuji
© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice