Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Aktuality

Mateřská školka Cerekvice

Dobrý den,

 

Obec Cerekvice nad Bystřicí oznamuje, že po provedeném zápisu zůstává nadále volných několik míst pro umístění dětí do Mateřské školky Duhová kulička pro školní rok 2014/2015. Zájemci o umístění dítěte volejte na telefonní číslo: 493 696 302, 493 696 198 nebo emailem na: skola@zscerekvice.org .

Prosím o laskavost – zda by bylo možné zveřejnění této informace ve Vaši obci obvyklým způsobem, případně pokud víte o rodičích, kteří hledají volné místo pro své dítě v Mateřské školce, zda byste jim tuto informaci předali.

 

Děkuji

 

S pozdravem

 

Milan Tobolka

Starosta obce

Cerekvice nad Bystřicí

Cerekvice nad Bystřicí 53

507 77 

© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice