Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Aktuality

Sovětické posvícení

Obecní úřad děkuje za přípravu "Sovětického posvícení" SDH Sovětice.

Poděkování patří také Josefu Zámečníkovi z Horních Černůtek za ozvučení koncertu, Rodině Petříkových ze Sovětic za ubytování skupiny Na vlastní uši, Mirkovi Hladíkovi a Václavu Hrochovi za koňské spřežení, skupině NOTABENE za hudební produkci, skupině Na vlastní uši za hudební produkci a křest kalendáře, loutkovému divadlu kozlík.

Sponzoři:

Obec Sovětice

Novotný František

Dále: Aleš a Iveta Krátkých, Ondra Černý, Alena Festová, Mirek a Iva Šolcovi, Radek a Monika Petříkovi, Lucka a David Festovi, Luboš a Jana Kolovratníkovi,

Věcné dary: Dušková Věra, pan Krajčovič, Pavel Janeček, Romana Novotná Dohalice, Monika a Láďa Duškovi, Ivana a Tomáš Duškovi, Iveta a Jiří Cyrankowski

 

Děkujeme za super den

Fotografie:
© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice