Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Aktuality

Kontrola z Krajské veterinární zprávy

Na základě stížností na obecní úřad od občanů a stížnosti na Krajskou veterinární správu, naši obec navštívil tento správní orgán.

                                  - za Krajskou hygienickou správu Mvdr. Kratěna

Zúčastnění svědci: - za spolumajitele čp. 21 p.Ježek

                                 - za obecní úřad  Aleš Krátký, Jiří Podubecký, Miroslav Šolc,

                                   Miloň Hypius

                                 - Policie ČR

Zápis viz. příloha

                                                                                                Aleš Krátký

Ke stažení:
© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice