Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Aktuality

Seminář o pojištění

Ve čtvrtek 19.7.2012 bude v Hostinci u Rechů probíhat seminář ohledně pojištění domácností, domů, bytů, živelných pohrom, motorových vozidel atd. Budou zodpovězeny otázky, které směřují směrem k zastupitelům obce a na které nejsme schopni odpovědět.
Začátek semináře v 19:30. K dané problematice pohovoří a na Vaše dotazy bude odpovídat
p.Břetislav Holšán – ředitel pobočky Hasičské vzájemné pojišťovny v Jičíně.
 

 

                                                                          Aleš Krátky

© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice