Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Aktuality

Humanitární sbírka

Obec Sovětice vyhlašuje humanitární sbírku pro občany, kteří mají zničené obytné prostory svých domů. Již dnes se ozývají obecní úřady, kterým bych chtěl touto cestou poděkovat.

Číslo účtu bude zřízeno během zítřejšího dne a bude zde na stránkách obce.

Předem děkujeme za obyvatele postižené povodní.

 

Aleš Krátký

starosta obce

© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice