Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

SDH Sovětice » Kultura

Dětský karneval 2012

Letošní karneval v Hněvčevsi navštívilo 93 dětí, což byl při tak krásném počasí velký úspěch. Poděkování patří obecním úřadům v Hněvčevsi, Sadové a Sověticích za materiální pomoc,  členům SDH Sovětice  a SDH Hněvčeves za přípravu.

Poděkování také patří Hanče Hlavaté, Ivetě Krátké, Monče Duškové, Ivče Duškové, Janě Erbenové, Renče Skořepové, za přípravu a provázením celým karnevalem.

© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice