Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Aktuality

Vesnice roku 2010

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,

dovolte mi oznámit Vám, že obec Sovětice uspěla v letošním roce v soutěži " Vesnice roku " a získala ocenění bíle stuhy za činnost mládeže. Dostala se do společnosti pěti obcí oceněných stuhamy a získala odměnu 600 000Kč.

Dovolte mi poděkovat všem lidičkám, kteří naší obec z velebují a kteří se na tomto úspěchu velmi podíleli. Nejedná se pouze o občany Sovětic a Horních Černůtek, ale ve velké míře a to hlavně co se práce s mládeží týče, o lidé z okolních obcí, kteří s mládeží poctivě pracují a dostali jméno naší obce tam kde dneska je.

Dovolte mi, poděkovat zastupitelstvu obce, za souhru při práci za období 2006 až 2010. Dále děkuji spolkům, i Vaše práce se podepsala na letošním úspěchu v dané soutěži.

Na závěr mi dovolte poblahopřát oceněným obcím a popřát obci Nepolisy, kteří získali zlatou stuhu a podle mého názoru zcela zaslouženě, aby uspěla i silné konkurenci republikové.

                                                                    Aleš Krátký

Ke stažení:
© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice