Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Aktuality

DEN KONÍ - soutěže spřežení

Za nejistého sobotního počasí se v Černůtkách sjelo celkem 14 spřežení, z toho 6 jednospřeží
a 8 dvojspřeží.
Všichni zdárně zdolali poměrně náročný parkur- tak ho zhodnotil odborník na slovo vzatý ing.František Petřík,
který nás celou soutěží velmi zajímavě provedl.
Soutěže jednospřeží se zúčastnili: Miroslav Ryba ml., Matěj Hladík-nejmladší účastník, Miroslav Bělina,
Rudolf Vohralík, Josef Novotný a Miroslav Hladík. Vítězný pohár si odnesl M. Ryba.
Soutěže dvojspřeží se zúčastnili: Josef Linka, Karel Zvoníček, Václav Hroch, Miroslav Ryba st.,
Jiří Vohnout, Radka Linková, Pavel Groul a Miroslav Ryba ml. Vítězný pohár si opět odnesl
M.Ryba ml.
O přestávce mezi 1. a 2. kolem byly představeny a předvedeny chovatelské úspěchy místních chovatelů koní
Lenky a Miloně Hypiusových a Miroslava Hladíka.
Všichni věříme, že i z této soutěže se stane tradice v naší obci.
DÍKY všem soutěžícím - bez nich by to nešlo !!
DÍKY všem divákům - bez nich by to nebylo ono !!
DÍKY ing.Petříkovi za bravurní průvodcovství celou soutěží !!
DÍKY myslivcům za zapůjčení jejich areálu !!
A v neposlední řadě DÍKY všem, kteří přiložili ruku k dílu před vlastní soutěží, při soutěži a po skončení soutěží!!!
DÍKY, DÍKY VŠEM ! ! !

 

 

Více informací na:  http://www.hornicernutky.tym.cz/

Ke stažení:
© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice