Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Aktuality

Kulturní dům oslava 1. narozenin

Více foto na www.hornicernutky.tym.cz

Přesně před rokem, 12.4.2008, jsme slavnostně otevřeli Kulturní dům v Horních Černůtkách.
Jistě nás nebylo málo, kdo si v té době kladl otázku: Bude vůbec v tak malé vesničce alespoň částečně využit?
Dnes, po roce jsme se zde opět v hojném počtu sešli, abychom společně oslavili 1. rok provozu Kulturního domu.
Závěrem lze říci: Vesnice ožila, občané se mají kde scházet a 100% toho využívají.
Pořádají se zde společná posezení, hudební koncerty, domlouvají společné výlety. . .
Dnes již nikdo nepochybuje o tom, zda Kulturní dům bude či nebude využit.

Fotografie:
© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice