Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
  • Sovětice - Obecní úřad

  • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

  • Sovětice - Petříkův statek

  • Sovětice - Dětské hřiště

  • Sovětice - Obecní úřad

  • Sovětice - Zástavba obce

  • Sovětice - Hřiště

  • Sovětice - Hospoda U Rechů

  • Sovětice - Pomník 1. světová válka

  • Sovětice - Letecký pohled

  • Sovětice - Zvonička

  • Horní Černůtky - Náves

  • Horní Černůtky - Kulturní dům

  • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

  • Horní Černůtky - Střelnice

  • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

  • Horní Černůtky - Písník

  • Horní Černůtky - Dětské hřiště

  • Horní Černůtky - Letecký pohled

Aktuality

Usnesení vlády ČR č. 235

 235. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Ke stažení:
© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice