Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Fotogalerie

Advent 2018

V Sověticích opět nepřálo počasí, ale to nás neodradilo. Tvoření bylo přesunuto do hasičské zbrojnice, kde se sešlo opravdu hodně nadšenců, které počasí nezastavilo a to jak z obce Sovětice, tak přátel z obce Sadová. Jsme za to velmi rádi, jelikož vzájemná pomoc a spolupráce se prohlubuje. Krásný byl byl samotný akt rozsvícení stromů a betléma se samotnou scénkou a kulturním programem, za což děkujeme kulturní komisi a všem nadšencům kolem. Veliké díky patří ženám za upečení dobrot a připravení programu pro nejmenší. Foto Matěj Krátký
© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice