Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Fotogalerie

Festival v Sověticích

Proběhl hudební festival a byl opravdu úžasný. Byť nám nepřálo počasí, tak dorazilo na 70 nadšenců a myslím, že jsme si to všichni užili. Chtěl bych touto cestou poděkovat organizátorům za přípravu i úklid. Hospodě u Rechů za občerstvení a hasičům za výborné kýty. Zvláštní poděkování patří Andymu Seidlovi za Ohaře a Pepovi Zámečníkovi za sestavení programu a výběr kapel. Foto video Matěj Krátký. Přikládáme fotografie a drobné video ukázky.

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice