Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Aktuality

Příprava Zpravodaje obce 2017

Opětovně připomínáme !!!!! Prosíme všechny, kteří chtějí přispět článkem (nebo mají nějaký námět) do letošního čísla Zpravodaje obce, nechť jej zašlou nejpozději do konce měsíce září 2017 na email: kdoulova@sovetice.cz Týká se to hlavně spolků, kteří vedou mládež, pořádají výlety, či se starají o přírodu. Děkuje zastupitelstvo obce


© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice