Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Společenská kronika » Svatby

Svatební obřad Pavla a Jany Janečkových

Přímo v naší obci proběhl svatební obřad Pavla a Jany, dnes již Janečkových. Pro některé z nás to byla premiéra a já jsem velmi rád, že jsem mohl spojit tyto dva lidé ve svazek manželský.

Ještě jednou Vám jménem svým a jménem obecního úřadu blahopřeji.

 

                                                                                                              Aleš Krátký

© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice