Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Obecní úřad » Úřední deska

Terénní průzkum - bonitovaných půdně ekologických jednotek- 12.4.-30.11.2021

vyvěšeno: 5.4.2021, sejmutí: 30.11.2021
Pověření pracovníci s povolením ke vstupu a vjezdu na pozemky v k.ú. Sovětice ze Státního pozemkového úřadu Mgr. Lenka Jelenová, Ing. Ivan Žigmunda a Ing. Daniel Koudelka. Vozidlo škoda YETI SPZ 2A9 8158
Ke stažení:
© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice