Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Obecní úřad » Úřední deska

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

vyvěšeno: 2.2.2018, sejmutí: 3.3.2018
V obci proběhlo přezkoumání hospodaření roku 2017 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Zprava auditorů je součástí tohoto oznámení. Chtěl bych touto cestou poděkovat paní účetní Evě Hladíkové za precizní práci v tak náročném roce jakým rok 2017 byl. Dále bych chtěl poděkovat Mirkovi Šolcovi, Mirce Kdoulové a celému zastupitestvu za zvládnutí těžkých a časově náročných termínu jednotlivích dotací a kontrol.
Ke stažení:
© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice