Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Novinky

Kotlíkové dotace

Prodej kuřic - srpen

3.8.2020 ~ Aktuality  

Prodej kuřic - červenec

13.7.2020 ~ Aktuality  Firma Bromová - Seč bude prodávat kuřice různých barev, stáří 11 až 13 týdnů cena 140 až 150Kč/kus. Prodej se uskuteční v dny 15.7. a 29.7. u autobusové zastávky v 15:05 hod..

Propagace Vašeho podnikání na webovém portálu Regiony sobě

20.5.2020 ~ Aktuality  Hradecký venkov nám nabízí propagaci podnikání na webovém portálu Regiony sobě, který bude mapovat a propojovat místní producenty s (nejen) místními konzumenty. Krizová situace nás naučil...

Usnesení vlády ČR č. 243-246

14.5.2020 ~ Aktuality   243. Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronavi...

Usnesení vlády ČR č. 236

12.5.2020 ~ Aktuality  236. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Usnesení vlády ČR č. 235

8.5.2020 ~ Aktuality   235. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Usnesení vlády ČR č. 234

8.5.2020 ~ Aktuality   234. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Usnesení vlády ČR 228-231

8.5.2020 ~ Aktuality   228. Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zm...

Svoz objemného a nebezpečného odpadu

6.5.2020 ~ Aktuality  Nebezpečný odpad 6.6.2020   Stanoviště: SOVĚTICE                       ...

Usnesení vlády ČR č. 225-227

5.5.2020 ~ Aktuality  225. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření 226. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 227. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového...

Usnesení vlády ČR č. 218-222

1.5.2020 ~ Aktuality   218. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 219. Usnesení vlády České republiky o o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s ep...

Usnesení vlády ČR č. 212-213

27.4.2020 ~ Aktuality   212. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 2...

Usnesení vlády ČR č. 207-210

27.4.2020 ~ Aktuality   207. Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. 208. Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním r...

Usnesení vlády ČR č. 205-206

27.4.2020 ~ Aktuality   205. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 206...

Usnesení vlády ČR č. 202-204

24.4.2020 ~ Aktuality   202. Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů 203. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 204. Usnesení vlády České republiky o př...

Opatření vlády o prodloužení dočasného znovuzavedení kontrol...

24.4.2020 ~ Aktuality   prodlužuje platnost opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 15. března 2020 ve znění opatření obecné povahy vlády ze dn...
© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice